REKRUTACJA I ZASADY UCZESTNICTWA

W związku z wyczerpaniem miejsc w projekcie na kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu rekrutacja uczestników zostaje otwarta tylko dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zgłoszenie będę przyjmowane do momentu zrekrutowania…